Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận KINH DOANH

08-38358846

08-38330722

Sản phẩm nỗi bật

Tin tức

BidaThành Tâm, Billard Artistique
Bida Thành Tâm - Billard Artistique  
03/07/2016 - 11:31
Cơ thủ quốc tế biểu diễn bida France - Billiard Thành Tâm
Cơ thủ quốc tế biểu diễn bida France - Billiard Thành Tâm
12/22/2015 - 14:33
Biểu diễn solo bida 3 băng - billiards Thành Tâm
01/16/2015 - 10:20
Billiards Thành Tâm - Do đã có khá nhiều tư liệu nói về vấn đề cơ bản này nên tôi xin phép không nói đến nó nhiều nữa, ở đây tôi chỉ tóm tắt lại các điều cần lưu ý để người chơi có sự chuẩn bị tốt cho một cú đánh. Tư thế đứng, cách cầm cơ, hướng mắt nhìn trong Bida Thành Tâm 1/ Tư thế đứng...
12/24/2014 - 14:58
Solo bida 3 băng trên bàn bida Thành Tâm
12/19/2014 - 10:19
Biểu diễn Bida với bàn Bida Thành Tâm
Biểu diễn Bida với bàn Bida Thành Tâm 
11/06/2014 - 12:34
Billiards Thành Tâm - Dạy đánh bida căn bản libre
Billiards Thành Tâm - Dạy đánh bida căn bản libre
09/26/2014 - 11:13
Billiards Thành Tâm - Hướng dẫn kĩ thuật đánh masse
08/25/2014 - 17:04